ötüşmek işlik

  1. Bir zadyň wagty geçişmek, möhleti geçmek.

  2. Gaty bişip zaýalanyp başlamak (ir-iýmiş hakda).

    • Bu garpyz birneme ötüşipdir.

  3. Düýp tutmak, beterlemek.

    • Ötüşen halatlarda bu keselleriň ömürlik bolup galmaklary mümkin. (S. O. Duliskiý, Rahit)