öweç ö‧weç

Iki ýaşyny dolduryp, üç ýaşyna giden goýun.

  • Bir semiz öweji alyp gelip, gapysynda baglady. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem öweç - öweji.


Duş gelýän formalary
  • öweji
  • öwejimi
  • öwejiň
  • öwejiňizi
  • öweçleriňi
  • öweçli