ötünmek işlik

Ötünç soramak, towakga etmek, haýyş etmek, eden ýalňyşyňy gaýdyp almak.

  • Aşyr iň soňunda, çaý başynda Artykdan uzur ötündi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)