ölçeg at

 1. Ölçeýiş. Uzynlyk ölçegi. Agram ölçegi. Kub ölçegi.

  • Metrik ölçeg sistemasy.

 2. Bir zadyň ululyk-kiçilik möçberi, gabarasy, nomeri.

  • Ondan aýakgabynyň ölçegini soradyk. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Möçber, mukdar.

  • Ol bu zatlaryň hemmesiniň dogry hasabyny hem ölçegini kolhozyň hojalyk hasaby boýunça belleşdiripdir. (A. Gowşudow, Eserler)

 4. Edebiýat termini Şygyr setirleriniň, onuň bogun sanynyň normasy.

 5. Çen, çak, çäk.

  • Herki zadyň öz ölçegi ýagşy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)