ölçeg öl‧çeg at

 1. Ölçeýiş. Uzynlyk ölçegi. Agram ölçegi. Kub ölçegi.

  • Metrik ölçeg sistemasy.

 2. Bir zadyň ululyk-kiçilik möçberi, gabarasy, nomeri.

  • Ondan aýakgabynyň ölçegini soradyk. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Möçber, mukdar.

  • Ol bu zatlaryň hemmesiniň dogry hasabyny hem ölçegini kolhozyň hojalyk hasaby boýunça belleşdiripdir. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 4. Edebiýat termini Şygyr setirleriniň, onuň bogun sanynyň normasy.

 5. Çen, çak, çäk.

  • Herki zadyň öz ölçegi ýagşy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
 • ölçegde
 • ölçegdedir
 • ölçegden
 • ölçegdäki
 • ölçege
 • ölçegi
 • ölçegidir
 • ölçegimiz
 • ölçegimize
 • ölçeginde
 • ölçeginden
 • ölçegindäki
 • ölçegine
 • ölçegini
 • ölçeginiň
 • ölçegiň
 • ölçegiňem
 • ölçegler
 • ölçeglerde
 • ölçeglerden
 • ölçeglerdir
 • ölçeglerdäki
 • ölçeglere
 • ölçegleri
 • ölçegleri-de
 • ölçegleridir
 • ölçeglerinde
 • ölçeglerinden
 • ölçeglerindäki
 • ölçeglerine
 • ölçeglerini
 • ölçegleriniň
 • ölçegleriň
 • ölçegleýin
 • ölçegli
 • ölçeglidir
 • ölçeglidirler
 • ölçeglik
 • ölçeglikde
 • ölçeglilige
 • ölçegliligi
 • ölçegliligidir
 • ölçegliligine
 • ölçegliligini
 • ölçegliliginiň
 • ölçegliligiň
 • ölçeglilik
 • ölçeglisi
 • ölçegsiz
 • ölçegsizdir