ölçegsiz öl‧çeg‧siz sypat

  1. Ölçegi kesgitlenmedik, belli ölçegi bolmadyk.

    • Şol saka patyşanyňky bolany üçin, suw alyş hem ölçegsizdir. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Çendenaşa, çaksyz, çäksiz.

    • Ölçegsiz giňişlik.


Duş gelýän formalary
  • ölçegsizdigini
  • ölçegsizdir