öl öl

[ö:l]

 1. Gury däl, yzgarly, nemli, çyg.

  • Maşyn geler welin öl ýa-da gury diýmän ot ýygnaberiň! (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Öl tezek, gury tezek, özüňe-de geler gezek. (Sanawaç)

 2. Göçme manyda Iýmit, nahar.

  • Ýüzüň-gözüň bir yşarat, içiňden öl geçýane meňzeş däl. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem öl - ölüm, ölüň.


Duş gelýän formalary
 • ölde
 • öldi
 • öldügi
 • öldügim
 • öldügimi
 • öldügiň
 • öldük
 • öldüler
 • öldülermikä
 • öldüm
 • öldümi
 • öldür
 • öldürler
 • öldüň
 • öle
 • ölem
 • öli
 • ölje
 • ölli
 • öllügine
 • ölmüş
 • ölçe
 • ölüdi
 • ölüdir
 • ölüm
 • ölümde
 • ölümden
 • ölümdenem
 • ölümdir
 • ölüme
 • ölümem
 • ölümi
 • ölümidi
 • ölümimi
 • ölümizden
 • ölümiň
 • ölümiňem
 • ölümmi
 • ölüni
 • ölüniňki
 • ölüň