öküzgöz ö‧küz‧göz

Astronomiýa Ýarygijeler dogan iki sany meňzeş ýyldyz.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem öküzgöz - öküzgözüm, öküzgözüň.