ölçegli öl‧çeg‧li sypat

 1. Belli ölçegi bar bolan, ölçegi kesgitlenen ölçegli mata.

  • Ölçegli galla zonasy.

 2. Çäkli, çakly.

  • Ölçegli norma ölçegli san.


Duş gelýän formalary
 • ölçeglidigini
 • ölçeglidir
 • ölçeglidirler
 • ölçeglilige
 • ölçegliligi
 • ölçegliligidir
 • ölçegliligine
 • ölçegliligini
 • ölçegliliginiň
 • ölçegliligiň
 • ölçeglilik
 • ölçeglisi