ölçelmek işlik

  1. Bir zadyň ölçegi kesgitlenmek ölçäp goýulmak.

    • Bütin mülk boýunça bugdaý ölçelýän bir bedre bardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Çenlenip görülmek, çaklanyp görülmek.