ölçelmek öl‧çel‧mek işlik

 1. Bir zadyň ölçegi kesgitlenmek ölçäp goýulmak.

  • Bütin mülk boýunça bugdaý ölçelýän bir bedre bardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Çenlenip görülmek, çaklanyp görülmek.


Duş gelýän formalary
 • ölçelen
 • ölçelende
 • ölçelendir
 • ölçeler
 • ölçelip
 • ölçelipdir
 • ölçeljekdigine
 • ölçelmegine
 • ölçelmek
 • ölçelmeýär
 • ölçelmän
 • ölçelýän
 • ölçelýändigi
 • ölçelýändigini
 • ölçelýändir
 • ölçelýär