ökündirmek ö‧kün‧dir‧mek işlik

Öz eden nädogry işi üçin ahmyr çekdirmek, puşman etdirmek.

  • Şu eden işiň üçin seni ökündirmesem bolmaz.


Duş gelýän formalary
  • ökündirdi
  • ökündirmesem