ökünismek ö‧kü‧nis‧mek işlik

Kän bolup ökünmek, bilelikde ökünmek, puşman edilmek.