ökünç ö‧künç

Nädogry edilen iş, hereket üçin bildirilýän gynanç, çekilýän ahmyr.

 • Olar goýberen ýalnyşlaryna ökünç bildirdiler.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ökünç - ökünji.


Duş gelýän formalary
 • ökünje
 • ökünjem
 • ökünji
 • ökünjimem
 • ökünjine
 • ökünjini
 • ökünjiň
 • ökünçden
 • ökünçleriň
 • ökünçli
 • ökünçmi