çebşek

Zoologiýa Towşanyň çagasy.

  • Ýagşy, sen-ä çebşek kowalapsyň, beýläk gaçan näme kowalady? (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çebşek - çebşegi.