çekelemek işlik

Eýläk-beýläk çekmek, dartgylamak, tüýtmelemek, ýolmalamak.

  • Soňky gelen iki möjegiň ikisi iki tarapdan maslygy çekeleýärdi. (J. Akyýew, Mergeniň ogly)