çaýyrlyk

Çaýryň köp gögerýän ýeri, çaýyr bilen örtülen ýer.

  • Häý sypatyň gursun, iliň ýagşy gününi görüp bilmän, çaýyrlykda iglän kündä dönüpsiň. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çaýyrlyk - çaýyrlygy.