çebiş

Zoologiýa Alty-on bir aý aralygyndaky, ýaşyna ýetmedik ullakan owlak.

  • Golaý-goltumdan tapsak, ýetmedik bir çebiş ýa tokly alarys. (Myraly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem çebiş - çebşi.