sabry gaçmak

Bir zada garaşmakdan hasyl bolmak, takatdan düşmek, bikarar bolmak.

  • Ýene birnäçe aý geçdi, Jemalyň has sabry gaçdy. (Çary Aşyr, Ýaş kilwanyň ýalňyşy)

Degişli sözi