hemme taraplaýyn

Hemme tarapdan, doly, jikme-jik.

  • Medeniýeti mundan beýläk-de hemme taraplaýyn ösdürmäge gönükdirilen ägirt uly çäreler amala aşyrylýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Degişli sözi