taraplaýyn ta‧rap‧la‧ýyn hal

bir taraplaýyn

Bir taraply, çäkli, ýüzleý.

hemme taraplaýyn

Hemme tarapdan, doly, jikme-jik.

  • Medeniýeti mundan beýläk-de hemme taraplaýyn ösdürmäge gönükdirilen ägirt uly çäreler amala aşyrylýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

her taraplaýyn

seret hemme taraplaýyn hemme taraplaýyn

  • Emma weli ol her taraplaýyn özgeripdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)