habar tutmak

Biriniň ýa-da bir zadyň ýagdaýyny bilmek üçin, bir ýere baryp habar almak, soramak.

  • Ondan habar tutmak gerek. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Degişli sözi