göz ýetirmek

Belet bolmak, gowy bilmek, akyl ýitirmek, anygyna ýetmek, ynanmak.

  • Gep töwekgellikde däl-de ediljek bolýan işiň netijesine göz ýitirmekde. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

Degişli sözi