ziňkildemek ziň‧kil‧de‧mek işlik

 1. Allaniçigsi tisginmek.

 2. Birden tisginip gitmek, ziňk etmek.

  • Pökgi wala iňňe urlan ýaly ziňkildedi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Italmaz ziňkildäp, zöwwe ýerinden turýar. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 3. seret ziňkidiklemek

  • Şeker aýagynyň aşagy ýaýly ýaly ziňkildäp, Artygyň boýnuna bökdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • ziňkildedi
 • ziňkildemek
 • ziňkildemesine
 • ziňkildäp