ziňkildetmek işlik

  1. Birden silkindirmek.

  2. Tisgindirmek, allaniçigsi bökdürmek.

  3. Leňkildedip hereket etdirmek, ziňk-ziňk etdirmek.

    • Agsak aýagyny ýere degrip-göterip, egnini ziňkildetdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ziňkildetmek - ziňkildedýär, ziňkildeder, ziňkildedipdir.