ziňkildeşmek işlik

  1. Allaniçigsi tisginişmek, ziňkildili böküşmek gorkuly ýagdaýda bolmak.

    • Ziňkildeşip oturmak.

  2. Leňkildeşip hereket edişip ýörmek, bökjekleşmek.