tarlamak tar‧la‧mak işlik

Tarryldyly ses çykmak, tarryldyly seslenmek.

 • Soňky günlerde ýerleriniň içinde traktorlaryň hem sesleri tarlap eşidilmeýärdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • tarlamak
 • tarlan
 • tarlanyň
 • tarlap
 • tarlar
 • tarlara
 • tarlary
 • tarlaryn
 • tarlaryna
 • tarlaryny
 • tarlaň