tarlamak işlik

Tarryldyly ses çykmak, tarryldyly seslenmek.

  • Soňky günlerde ýerleriniň içinde traktorlaryň hem sesleri tarlap eşidilmeýärdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)