tarkyldy

Gaty predmet biri-birine batly degende ýa-da tüpeň atylanda çykýan ses.

  • Birdenkä, elhenç tarkyldy bolup, aýna şakyrdap gitdi. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

  • Men Watan üçin gurban bolýan! -- diýen ýerinde, adam sesiniň deregine radioda bir güňleç tarkyldy ýaňlandy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
  • tarkyldady
  • tarkyldyly
  • tarkyldyny