tark-tark

Yzly-yzyna tarkyldap çykýan ses, tarkyldyly sesler.

  • Birden golaýda bir ýerden, tark-tark tüpeň sesi geldi. (Çary Aşyr, Poemalar)