tarkyldatmak işlik

  1. Tarkyldyly ses çykarmak, tarkydyly seslendirmek.

    • Ol pyýada derwezäniň bir taýyna söýenip, derwezäni tarkyldatmaga durdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

    • Ol, birine kasty bar ýaly, tarkyldadyp gapyny ýapdy. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  2. Atyp goýbermek, atmak.

    • Seniň eliňe ýarag berseler, elbetde, tarkyldadarsyň. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem tarkyldatmak - tarkyldadýar, tarkyldadar, tarkyldadypdyr.