talant ta‧lant at

Aýratyn zehin, özboluşly ukyp.

 • Sowet hökümeti ähli talantlaryň we döredijiligiň gülläp öslemegine giň ýol açdy. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 • Mekdepde okaýarkaň-a beýle talantyň bardygyny aňşyrmandyrys! (N. Jumaýew, Ak maýanyň ýoly)


Duş gelýän formalary
 • talanta
 • talantda
 • talantdyr
 • talantlar
 • talantlara
 • talantlary
 • talantlaryny
 • talantlarynyň
 • talantlaryň
 • talantly
 • talantlylary
 • talantlylygy
 • talantlylyk
 • talantmy
 • talantsyzlyk
 • talanty
 • talanty-da
 • talantym
 • talantyma
 • talantyna
 • talantyny
 • talantynyň
 • talantyň
 • talantyňa
 • talantyňyza