talant at

Aýratyn zehin, özboluşly ukyp.

  • Sowet hökümeti ähli talantlaryň we döredijiligiň gülläp öslemegine giň ýol açdy. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Mekdepde okaýarkaň-a beýle talantyň bardygyny aňşyrmandyrys! (N. Jumaýew, Ak maýanyň ýoly)