talantlylyk ta‧lant‧ly‧lyk at

Aýratyn ukyplylyk, özboluşlylyk, zehinlilik.

  • Beýik işleri we edermençilikleri eden adamlar diňe bir batyrlyk akyllylyk we talantlylyk bilen çäklenmän, eýsem olar uly erk güýjüne, güýçli häsiýete, tutanýerlilige, durnuklylyga we gaýduwsyzlyga hem eýedirler. («Pioner» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem talantlylyk - talantlylygy.


Duş gelýän formalary
  • talantlylygy