semawarçy at

[sema:wa:rçy]

  1. Semawar ýasaýan adam, ussa.

  2. Semawar gaýnadýan, çaýçy.

    • Semawarçylar semawarlaryna kömür taşlaşyp, onuň daşynda aýlanyşyp ýördüler.