semeni

Baharda ýörite suw sepelenip, öýde gögerdilen bugdaýyň ak baldagy döwlüp gaýnadylan, guýmak pisint süýji nahar.

  • Gaýnadarlar semeni, Dula dürtüň temeni. Bildim aýralyk eken, Hemme dertden ýamany. («Türkmen Halk Şahyrana Döredijiligi»)