namysjaň na‧mys‧jaň

[na:mysjaň]

Sähelçe zady namys bilýän, öz mertebesini ýokary tutýan, namysyny arassa saklamaga çalyşýan, arjaň.

  • Her niçik-de bolsa, namysjaň oglan ýürekde bolan gorky syryny aňlatmazlyga dyrjaşýar. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Ol dogruçyl, namysjaň hem wepaly, nejisligi düýpden ýigrenýän adam. (Şekspir, Otello)


Duş gelýän formalary
  • namysjaňlygy
  • namysjaňlyk