namysly na‧mys‧ly sypat

[na:mysly]

Namysyny saklaýan, namysy bar bolan, mertebesini ýokary tutýan, wyždanly, arly.

  • Doktor, biziň zamanymyzda namysly wyždanly adam üçin syýasatdan daşarda durmak aňsat iş däl. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)


Duş gelýän formalary
  • namyslylygy
  • namyslylygynyň
  • namyslylyk