namysly sypat

[na:mysly]

Namysyny saklaýan, namysy bar bolan, mertebesini ýokary tutýan, wyždanly, arlyç.

  • Doktor, biziň zamanymyzda namysly wyždanly adam üçin syýasatdan daşarda durmak aňsat iş däl. (G. Kulyýew, Köpetdagyň Aňyrsynda)