merjen

 1. Zoologiýa Deňiz düýbüniň şertlerinde üýşmek bolup ýaşaýan hereketsiz haýwan.

 2. Mineralogiýa Şol haýwanlaryň çökündilerinden emele gelýän, bezeg üçin ulanylýan açyk gyzyl ýa-da ak reňkli daş.

  • Ýolkadaky ýylpyldaşýan merjenler, biziň şatlygmyzyň şanly ýalkymy. («Mydam taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • merjendir
 • merjenem
 • merjeni
 • merjenim
 • merjeninden
 • merjeniniň
 • merjeniňem
 • merjenler
 • merjenleri
 • merjenlerine
 • merjenleriň
 • merjenli