merk

  1. seret mergi

  2. Gargyş sözi.

merkini bermek

Erbet ýagdaýa salmak, ýok etmek, pugta emini bermek.

  • Duşmanlaryň merkin bere harby deňiz flotumyz. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)