merhum

[merhu:m]

Aradan çykan, ölen (adam).

  • Tabydyň yzy bilen merhumyň maşgala agzalary barýarlar. («Pioner» žurnaly)

  • Merhum Ýazyjy Hajy Ismaýylowyň powestleri boýunça geçiren çekişmämiz has gyzykly boldy. («Mydam Taýýar» gazeti)