merhemetli sypat

Rehimli, şepagatly, mähirli.

  • Beýle merhemetli adamyň aýagyndan-da heý şikaýat etmek bolarmy! (N. W. Gogol, Saýlanan eserler)

  • Merhemetli, hemmäniň halyndan habardar, bir gowy adamdy. (M. Gorkiý, Ene)