keşdeletmek işlik

Keşde çekdirmek, keşde saldyrmak, keşde etdirmek.

  • Çilim haltajygynyň agzyny keşdeletmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem keşdeletmek - keşdeledýär, keşdeleder, keşdeledipdir.