keşt

  1. Könelişen söz Gezelenç, syýahat.

    • Keşt edip gezer men ilden-illere. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Işdä, mäde.

    • Seniň bişiren naharlaryňy keşdiň çekip iýer ýaly däl. (N. Ponma, Taýlak hyzzyn)

  3. Alada, hyzmat, .

    • Artyk gidenden soň, öýüň bütin keşdi Aýnanyň boýnuna düşüpdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)