keşim ke‧şim

seret keşp

  • Şol wagt hem penjireden günüň ýagtysy syçrap, onuň keşimlerini aýyl-saýyl şekillendirýärdi. (N. Jumaýew, Ak derek)

keşim etmek

Çala meňzemek, ogşamak.


Duş gelýän formalary
  • keşimlerini