keşp keşp

Ýüz sypaty, şekili, daş görnüşi.

 • Bu sözlerden soň, onuň ýüz keşbini göz öňüne getirmek kyn däl. («Tokmak» žurnaly)

 • Kakasynyň keşbi hiç wagt onuň gözüniň öňünden gitmeýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

Ýazuw düzgüni

Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem keşp - keşbim, keşbiň.


Duş gelýän formalary
 • keşbe
 • keşbem
 • keşbi
 • keşbi-de
 • keşbidi
 • keşbidir
 • keşbim
 • keşbimde
 • keşbimi
 • keşbimize
 • keşbimizi
 • keşbimiziň
 • keşbin
 • keşbinde
 • keşbinden
 • keşbindenem
 • keşbindäki
 • keşbine
 • keşbini
 • keşbiniň
 • keşbiň
 • keşbiňe
 • keşbiňi
 • keşpde
 • keşpdedir
 • keşpden
 • keşpdäki
 • keşpler
 • keşplerde
 • keşplerden
 • keşplerdäki
 • keşplere
 • keşpleri
 • keşpleri-de
 • keşplerinde
 • keşplerinden
 • keşplerine
 • keşplerini
 • keşpleriniň
 • keşpleriň
 • keşpli
 • keşplilige
 • keşpliligi
 • keşplilik
 • keşplisiniň
 • keşpsiz