keşik ke‧şik

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem keşik - keşigi.

keşigini çekmek

Hyzmatyny etmek, gullugyny etmek.

  • Myrat jan öz enesiniň gözüniň öňünden hiçbir ýana gitmän, kişiniň keşigini çekmän, hat öwrendi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • keşigi
  • keşigini