jaýtarmak jaý‧tar‧mak işlik

Towlanyp galyp durmak, gaňtarylyp durmak, öňe çykyp durmak; gaýşarylmak.

  • Murty jaýtaryp duran garaýagyz sürüji ýola düşdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Seniň bu börüksiz jaýtaryp ýörşüňe men näme il öňünde utanýan däldirin öýdýärmiň? (B. Pürliýew, Ilkinji gün)


Duş gelýän formalary
  • jaýtardy-da
  • jaýtaryp
  • jaýtarýan