jaýryk

Ýarylmak zerarly emele gelen uzyn aýryk, çat açan ýer, ýaryk.

  • Ähli ýeri oňat sanitar ýagdaýyna getirmeli, diwarlardaky we haýatlardaky jaýryklary suwamaly.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem jaýryk - jaýrygy.