jaýryk jaý‧ryk

Ýarylmak zerarly emele gelen uzyn aýryk, çat açan ýer, ýaryk.

 • Ähli ýeri oňat sanitar ýagdaýyna getirmeli, diwarlardaky we haýatlardaky jaýryklary suwamaly.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem jaýryk - jaýrygy.


Duş gelýän formalary
 • jaýryga
 • jaýrygy
 • jaýrygyna
 • jaýrygynda
 • jaýrygyndan
 • jaýrygyny
 • jaýrygynyň
 • jaýrygyň
 • jaýrykdan
 • jaýryklar
 • jaýryklara
 • jaýryklarda
 • jaýryklardan
 • jaýryklary
 • jaýryklaryna
 • jaýryklarynda
 • jaýryklaryndaky
 • jaýryklaryny
 • jaýryklaryň
 • jaýrykly
 • jaýryklyga
 • jaýryklygy
 • jaýryklygynyň
 • jaýryklyk
 • jaýryksyz