jaýlatmak işlik

[ja:ýlatmak]

  1. Ýerbe-ýer, jaýba-jaý goýdurmak, ýerleşdirtmek.

  2. Aradan çykan adamy ýerletmek, depin etdirmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem jaýlatmak - jaýladýar, jaýladar, jaýladypdyr.