jaýyrdawuk ja‧ýyr‧da‧wuk

Gepleşik dili Jaýyrdyly ses edýän, jygyldap duran.

  • Onuň köwşüniň jaýyrdawuk, sesine hem guwanardy. («Edebiýat we sungat» gazeti)

  • Jaýyrdawuk köwüş.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem jaýyrdawuk - jaýyrdawugy.