hüşürçi

Dini söz Hüşür toplaýan, hüşür ýygnaýan adam.

  • Eziz hanyň hüşürçisine-de däne gerekdir weli, sen ondan maňa bir el golaýrak. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)