hüşgärlik

Eserdeňlik, ätiýaçlyk, seresaplylyk, duýgurlyk.

  • Geljekde hüşgärligi artdyrmak hakynda karar kabul etdiler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ol omurmanyň iki gulagyny-da gaýtaryp hüşgärlik bilen seredýärdi. (J. Akyýew, Mergeniň Ogly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem hüşgärlik - hüşgärligi.