hütdük

Pessejik, kiçijik, garaňky jaý, öý.

  • Oňa howlusynyň burçundan bir hütdük ýasap berdi. («Tokmak» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem hütdük - hütdügi.